Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

20:16
1030 c0cd 390
back.

February 15 2014

22:32
To Ty. Oczy zamknięte, stoisz pośrodku deszczu. Nigdy nie myślałaś, że będziesz robić coś takiego. Nigdy nie wyobrażałaś sobie siebie jako... Nie wiem jak to opisać. Jako jednego z tych, którzy lubią patrzeć w księżyc, albo tych, co spedzają godziny wpatrując się w fale lub zachód słońca... Myślę, że wiesz, o jakim typie ludzi mówię. A może nie. W każdym razie podoba Ci się to i tak: walczyć z zimnem, czuć jak woda przepływa przez Twoją bluzkę i dostaje się aż do Twojej skóry. I dotyk ziemi rosnącej miękko pod Twoimi stopami i zapach. I dźwięk kropli deszczu uderzających o liście. O wszystkim tym mówili w kśiążkach, ale Ty nie czytałaś. To Ty. Kto by zgadł? Ty.

February 09 2014

12:00

February 02 2014

12:00

January 26 2014

12:00

January 19 2014

12:17
Bardzo krótki wiersz o frustracji


już
kurwa
brak mi

słów
— (?)
12:00

January 18 2014

13:09
Where do whores go?

January 17 2014

13:29
9582 e0f0 390
`so leave me at the roadside
and hang me up and out to dry
so leave me at the roadside
and hang me up and out to dry...

January 13 2014

17:08
3858 d2a8 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

January 12 2014

12:00

January 10 2014

11:51
Licencjonowana Królowa Dramatu

January 07 2014

21:29
1359 de5b 390
Reposted fromCrbman Crbman viamarbra12 marbra12

November 28 2013

15:02
0823 f70d 390
Reposted byAirishapandorciabagofcrapnot-aliceyokotoperzjustmesspocheemciumarbra12asmothellzajebelanieradzesobiezuczuciamiLavraAgnyameemsucznikpathetic8linasakuraaizuavidnativemissimpossible

November 24 2013

12:00

November 22 2013

16:29
bezpieka nad emocjami silniejszymi od wariacji

November 18 2013

22:00
Nie wierzę w prognozy pogody i męskie obietnice.

November 17 2013

12:00

November 10 2013

12:00

November 05 2013

21:25
Miłość nie jest ślepa.Miłość jest upośledzona. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl